HISTÓRIA

Untitled-2

Hasičský zbor v Zlatých Klasoch založil v roku 1876 miestny notár Gyorgy Both pod názvom  „ Nagymagyari és vidéke Onkéntes tuzoltó egylet „ čo v preklade znamená Dobrovoľný požiarny spolok Veľkého Mágeru a okolia . Organizácia začala pracovať podľa základných pravidiel a zásad, schválených maďarským ministerstvom vnútra v Budapešti.Okrem Zlatých Klasov patrili do organizácie i hasiči z okolitých obcí ako Malý Máger, Tonkovce, Čenkovce, Oľdza, Hubice, Dolné a Horné Janíky a Maslovce. V Zlatých Klasoch vznikla jedna stotina, ktorá bola vybavená rovnošatami a na to obdobie modernou technikou, financie na ktoré poskytol viedenský úrad vlády.Vo svojej histórii prechádzal zbor obdobiami rozkvetu i rokmi čiastočného úpadku, pričom najhoršími obdobiami boli roky I. a II. Svetovej vojny.V roku 1919 zbor eviduje ako veliteľa Štefana Dávida , počas ktorého fungovania sa obnovila členská základňa a nakúpila sa nová technika . V roku 1926 bola postavená tzv. malá hasičská zbrojnica a SIGMA Olomouc poskytla ako dar hasičskú striekačku. Pri príležitosti 50-tého výročia založenia zboru v roku 1927 dostal zbor zborovú zástavu a ako dar od manželky veliteľa p. Huszákovej ozdobnú stuhu , ktorá je zachovaná dodnes a je vystavená medzi historickými predmetmi v hasičskej zbrojnici.Ako velitelia sa vystriedali po Štefanovi Dávidovi  , Huszák Ján, Tivadar Erdodi a v rokoch od 1930 do 1954 Imrich Farkas.Výrazné oživenie v zbore nastalo po nástupe legendárneho veliteľa zboru v roku 1954 , ktorým sa stal p. Jozef Zsigó , ktorý funkciu veliteľa zastával až do svoje  náhlej smrti v roku 1977. Pod jeho vedením bola okrem iného v roku 1964 za 4 mesiace postavená nová zbrojnica za výraznej podpory miestnej samosprávy a brigádnickej práce členov a obyvateľov . Požiarna zbrojnica bola neskôr upravená a rozšírená do dnešnej podoby.  Štafetový kolík veliteľského miesta prevzal syn zomrelého, Jozef Zsigó , ktorý tuto funkciu zastáva až do dnes. Nový veliteľ s veľkým odhodlaním a elánom pokračoval v šľapajach svojho otca, pričom rozšíril a omladil členskú základňu a do práce zapojil aj ženy.V súčasnosti ma zbor 96 členov z toho 18 žien. Disponuje technikou CAS 25 Škoda 706, Mercedes Benz Vario 815 D a technickým automobilom Mercedes 410 D , ktorý členovia zboru upravili z vyradeného vozidla pre svoju potrebu .V tomto roku zbor eviduje 135 rokov svojej činnosti , pričom sa svojou históriou zaraďuje medzi najstaršie zbory v okrese Dunajská Streda a svojou súčasnosťou medzi najaktívnejšie a najúspešnejšie zbory v okrese Dunajská Streda ako aj v Trnavskom kraji .

Predseda DHZ Zlaté Klasy

Zoltán Zsigó

Comments are closed.